Klasična homeopatija je globalno drugi največji medicinski sistem, ki ga uporablja na sto tisoče zdravnikov (dr. med.) v svetu.

Temelji na sledečih zakonitostih, kjer:

*podobno zdravi podobno (Similia similibus curantur),

*se praviloma uporablja eno zdravilo,

*se uporabljajo registrirana potencirana homeopatska zdravila, pripravljena z razredčevanjem in pretresanjem iz substanc po mednarodno priznanih navodilih farmakopeje,

*kompleksni proces preoblikovanja zdravstvenega stanja na bolje poteka praviloma od zgoraj navzdol, od znotraj navzven in od zadnjih zdravstvenih težav proti reševanju stanj, ki so se že pojavljala v preteklosti (Heringova pravila).