9. novembra, 2022

Članek z naslovom Individualizirano homeopatsko zdravljenje zgodnjih nosečniških simptomov v prvem trimesečju in covid-19 v tretjem trimesečju – prikaz primera zdravljenja (angl. Individualised Homeopathic Treatment of Nausea and Vomiting in the First Trimester and of covid-19 in the Third Trimester of Pregnancy—A Case Report) je bil objavljen v angleški strokovni reviji Homeopathy (https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-1740104?fbclid=IwAR3rR6UAun1YyK9bw_CnRmXqatnrLs75bRC1vA4wITQCXUCOVTMdtVpPLGs). Ponazarja klasični homeopatski pristop k zdravljenju slabosti in bruhanja ter pozneje covid-19 v nosečnosti. Zgodnji simptomi v nosečnosti, kot sta slabost in bruhanje, pogosto vplivajo na fizično in psihično počutje nosečnice. Zmanjšajo lahko delovno sposobnost, hkrati pa imajo tudi vpliv na socialni vidik ženske v nosečnosti, čeprav so ti simptomi razumljeni kot fiziološki in ne kot bolezenski pojav. Običajnim zdravilom proti slabosti se v nosečnosti izogibamo. Stranskih učinkov pri predpisovanju homeopatskih zdravil, ki jih poznamo pri običajno predpisanih zdravilih, ni. Homeopatska zdravila so namreč potencirana, kar pomeni večkrat zaporedoma razredčevana in pretresana. Ta tudi nimajo interakcij s predpisanimi kemičnimi zdravili. Ponazorjeni so povzetek prvega pogovora (anamneze) z nosečnico, proces pred izbiro zdravila in potek zdravljenja z izbranim homeopatskim zdravilom v različnih potencah med nosečnostjo. Zvezo med izboljšanjem stanja nosečnice in homeopatskim zdravljenjem sta ocenila dva neodvisna strokovnjaka s pomočjo meril MONARCH.

V strokovnem članku je opredeljeno, da sta pozitivni rezultat zdravljenja zgodnjih nosečniških simptomov in covid v pozni nosečnosti lahko posledica homeopatskega zdravljenja. Zaključek članka je, da je bil pri danih težavah v nosečnosti, pri čemer za zdaj še ni dokazano varne specifične farmakoterapije niti za zgodnje nosečniške simptome niti za covid-19, komplementaren medicinski pristop s homeopatsko medicino primeren.