8. februarja, 2023

Cilj reševanja zdravstvenih težav s klasično individualizirano homeopatijo je višja stopnja zdravja. To je tudi vodilo in načelo vsakega zdravnika. Po Georgeu Vithoulkasu (GV) stopnje zdravja razvrščamo v dvanajst ravni: v najvišjo sodijo najbolj zdravi, ki skoraj nikoli ali zelo redko zbolevajo z visoko telesno temperaturo in so brez kroničnih ali ponavljajočih se zdravstvenih težav oziroma bolezni. Sledijo ravni, v katerih so stalnica ponavljajoče se infekcijske bolezni z visoko in kasneje nizko ali odsotno zvišano telesno temperaturo. V najnižjo raven pa sodijo tisti, ki so najbolj bolni. Pravilen proces homeopatskega zdravljenja okrepi imunski sistem in bolniku omogoči višjo raven zdravja.

To se v homeopatski medicini doseže le s pravilno predpisanimi individualnimi homeopatskimi kroglicami ali kapljicami, čemur praviloma sledi jasen rezultat: na primer zmanjševanje pogostnosti in intenzitete vnetij ušes (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491611001147), zmanjševanje pogostnosti in intenzitete alergijskih napadov (https://www.vithoulkas.com/research/positive-articles/homeopathic-treatment-atopic-diseases-short-and-long-term-results-cohort), pojavljanja težav zaradi bolečin v sklepih (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399111005714?via%3Dihub), redkejši migrenski napadi (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22978244/) idr. Proces je kompleksen. Praviloma je zanj v homeopatiji potrebna individualizirana terapevtska obravnava, ki ji sledi terapija s posameznim individualnim homeopatskim zdravilom brez mešanja učinkov homeopatskih kapljic iz več snovi sočasno. Klasična homeopatija, pri kateri se stremi k višanju ravni zdravja po GV, je torej individualizirana klasična homeopatija, pri kateri se pri posamezniku z določenim vzorcem simptomov uporablja eno homeopatsko zdravilo za drugim, torej brez uporabe mešanic homeopatskih kapljic.

Homeopatske kapljice iz enega samega homeopatskega zdravila se največkrat uporabljajo pri klasičnem individualiziranem homeopatskem zdravljenju težav, pri katerem je zaželjeno, da je terapevtsko prvo poslabšanje stanja neizrazito. Zdravila oziroma homeopatske kapljice, pri katerih do takih odzivov, ki jim rečemo tudi prva poslabšanja, načeloma ne prihaja, so običajno homeopatske kapljice, pripravljene iz enega individualnega homeopatskega zdravila potence LM. Individualne homeopatske kapljice LM potence so se razvile med zadnjimi, so tako rekoč najmodernejše in veljajo za zelo dobro obliko pravilno predpisanih homeopatskih zdravil, ki redko povzročajo prvo poslabšanje. Homeopatske kapljice v LM potenci se praviloma uporabljajo enkrat dnevno pri zdravljenju kronično ponavljajočih se poslabšanj vnetij in prej naštetih zdravstvenih težavah. Potrebne so redne kontrole za ugotavljanje bodisi primernosti za nadaljevanje zdravljenja z izbranim homeopatskim zdravilom ali individualnimi homeopatskimi kapljicami bodisi potrebe po zamenjavi zdravila ali homeopatskih kapljic, če se je vzorec simptomov spremenil. Pri akutnih stanjih je ta proces kratek – traja nekaj dni do enega tedna, pri kroničnih stanjih pa običajno dlje ‒ lahko leto, dve ali več.