JE ZDRAVLJENJE MIGRENE S KLASIČNO HOMEOPATIJO PRI ODRASLIH KAJ DRUGAČNO OD ZDRAVLJENJA MIGRENE PRI OTROCIH?

Zdravljenje migrene s klasično homeopatijo v principu poteka tako kot zdravljenje ostalih kroničnih eksacerbirajočih bolezni enako pri odraslih kot tudi pri otrocih s klasično homeopatijo. Pri homeopatskem zdravljenju migrene je sprva običajno v ospredju pogovor o glavni težavi. Pri prvem pogovoru ob začetku homeopatskega zdravljenja migrene je pomemben potek vsakega napada migrene, torej kako se začne, če se začne z avro, za kakšne težave gre ob njej, kaj stanje takrat izboljša in kaj poslabša in tudi kaj izzove sam napad migrene. Za zdravljenje s klasično homeopatijo je pri razvoju migrenskega glavobola pomembna lokacija bolečine, tip bolečine, kam se bolečina širi, kaj vse jo spremlja – od slabosti, motenj koncentracije, katera področja delovanja dodatno onesposablja in kaj vse migreno modificira v smislu izboljšanja ali poslabšanja. Ali bolje rečeno, čemu vse se ob napadu migrene človek izogiba ali kaj napad omili. Priporočljivo je torej opazovati kaj poslabša oziroma kaj omili bolečino ob migrenskem napadu.

Prav tako so pomembni vsi ti podatki za zdravljenje migrene s homeopatijo pri otrocih. Prednost zdravljenja migrene pri otrocih je ta, da homeopatska zdravila nimajo stranskih učinkov ali kontraindikacij. Obstaja pa razlika pri zdravljenju migrene pri odraslih in otrocih v ortodoksni medicini. Določenih specifičnih farmakoloških zdravil za zdravljenje migrene pri odraslih se pri otrocih ne more predpisati.

Pri izbiri zdravila za zdravljenje migrene s klasično homeopatijo pri otrocih je prav tako kot pri izbiri zdravila za zdravljenje migrene s klasično homeopatijo pri odraslih pomembna še vrsta drugih podatkov glede momenta začetka migrenskih napadov te eksacerbacijske bolezni, npr. poškodbe, duševne travme, nastopa menarhe … Poleg tega so za zdravljenje otrok ali odraslih z migreno za homeopatskega zdravnika pomembni podatki glede apetita, žeje, prebave, spanja, sanjanja, menstruacije pri ženskah, občutljivosti na klimatske razmere in tipa potenja …

Znanstvene raziskave potrjujejo uspešnost homeopatskega zdravljenja migrene s korektnim individualnim predpisovanjem enega homeopatskega zdravila za drugim zaporedoma (unicistična homeopatija) tako pri otrocih kot tudi pri odraslih (1,2).

Klinične izkušnje tako kažejo, da se postopoma

  • skrajša dolžina trajanja napadov migrene s klasično homeopatijo
  • zmanjša intenziteta napadov migrene s klasično homeopatijo
  • zmanjša pogostost pojavljanja migrenskih napadov s pojavom blažjih glavobolov in doseže stanje brez glavobolov ob zdravljenju migrene s klasično homeopatijo. Tak potek v splošni praksi potrjuje Teorijo o ravneh zdravja  prof. Vithoulkasa (3), z vse več prikazi primerov uspešnega zdravljenja s klasično homeopatijo tako v nevrologiji (4) kot tudi na različnih drugih področjih medicine.

LITERATURA

  1. Danno K, Colas A, Masson JL, and Bordet MF. Homeopathic Treatment of Migraine in Children: Results of a Prospective, Multicenter, Observational Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 19, 2, February 2013: 119-123
  2. Straumsheim, P, Borchgrevink, C, Mowinckel, P, et al., “Homeopathic Treatment of Migraine: A Double-blind, Placebo Controlled Trial of 68 Patients,” British Homeopathic Journal, January, 2000,89:4-7.)
  3. Vithoulkas G. Levels of Health.  The Second Volume of  Science of Homeopathy. 3. rev. ed. Sporades, Greece: International Academy of Classical Homeopathy; 2019
  4. Mahesh S, Glas KL. Migrena – primer zdravljenja s klasično homeopatijo. In: Migrena 2018: zbornik poglavij strokovnega srečanja in učbenik za zdravnike, zdravstvene delavce in študente Medicinske in Zdravstvene fakultete. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2018 [Cited March 28, 2019]. Available from: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PR3PDVQK/?query=%27keywords%3Dprepre%C4%8Devanje%27&pageSize=25&fyear=2018.